دفتر جامعه جهانی بهائی در آدیس‌آبابا: ویدیویی نقش محوری زنان در ترویج صلح را بررسی می‌کند

۰۳ بهمن ۱۴۰۱

جامعه جهانی بهائی، آدیس‌آبابا- دفتر جامعه جهانی بهائی در آدیس‌آبابا ویدیوئی کوتاه با عنوان زنان در صلح منتشر کرده‌ است. این ویدیو نقش مهمی را که زنان می‌توانند در فرآیند ایجاد صلح بر عهده بگیرند بررسی می‌کند.

معبد شیلی: ترویج ارتباطی هماهنگ با جهان طبیعت

۲۱ دي ۱۴۰۱

سانتیاگو، شیلی- معبد بهائی در سانتیاگو، شیلی، به تازگی میزبان گردهمایی‌ای بود که نقطه عطف مهمی در یک پروژه حفاظتی با هدف مراقبت از اکوسیستم‌های متنوع در کوه‌های آند به شمار می‌رفت.

مقالات گذشته از سراسر دنیا

© 2008 Bahá’í International Community