1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

شخصیت‌های رومانیایی خواهان حقوق بشر برای بهائیان ایران هستند

 

© 2008 Bahá’í International Community